Aile Hukuku;

1. Tanıma ve Tenfiz davaları

- Yabancı Mahkemelerde Verilen Kararların Türk Mahkemeleri’nde Tanınması
- Yabancı Mahkemelerde Verilen Kararların Türk Mahkemeleri’nde İnfazı (Uygulanması)

2. Boşanma davaları
3. Nafaka davaları
4. Velayet davaları
5. Evlat edinme ile ilgili davalar
6. Babalık Davaları
7. Mal rejimleri ile ilgili davalar
8. Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kapsamında Kalan Davalar, Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar
9. Evlenmeye İzin ve İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları
10. Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma davaları
11. Aile Konutuyla İlgili Hukuki İşlemler


Ceza Hukuku Alanında Davalar;


1. TCK kapsamında mevcut: Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar
2. Vergi suçları
3. Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar
Miras Hukuku;


1. Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;
2. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
3. Miras sözleşmeleri
4. Vasiyetnameler
5. Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
6. Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
7. Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları
8. Miras ile ilgili iade davaları
9. Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.
Gayri Menkul Hukuku;

1. Tapu iptali ve tescil davaları
2. Şuf'a davaları
3. Men'i müdahale davaları
4. Ecri misil davaları
5. Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
6. Geçit hakkı davaları
7. Tespit davaları
8. İzale - i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
9. Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
10. Diğer taşınmaz hukuku davaları.
İcra ve İflas Hukuku;


T. C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz...

1. İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
2. Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
3. İstihkak davaları
4. İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
5. İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
6. Menfi tespit ve istirdat davaları
7. İpoteğin paraya çevrilmesi
8. Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar
Ticaret ve Şirketler Hukuku;


Şirketlerin Ticaret hukukunun tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık konularında sorunlara çözüm bulmaktadır. Adi, Kolektif, Komandit, Anonim, Limited Şirketlere ve Kooperatif Ortaklıklarına ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

1. Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu Ana Sözleşmeleri
2. Şirket Birleşmeleri, Devralmaları ve Alım Satımları
3. Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali
4. Sermaye Artırımları ve İndirimleri
5. Hisse/Malvarlığı Satış ve Devir Sözleşmeleri
6. Ortak Girişim ve Ortaklık Sözleşmeleri
7. Acentelik Distribütörlük, Franchise Sözleşmeleri
8. Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri
9. Finansal Kiralama, Taşıma, Lisans Sözleşmeleri
10. Kredi, İnşaat ve İş Sözleşmeleri
11. Yönetim Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
12. Haksız Rekabetin Önlenmesi
13. Hukuki İnceleme Raporu HazırlanmasıVergi Hukuku;


1. Vergi hukukundan doğan davalar;
2. Ödeme emrini iptal davaları
3. Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
4. Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
5. KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
6. Vergi mevzuatından doğan diğer davalar
İdare Hukuku;


1. İdare hukuku alanında davalar;
2. İptal davaları
3. Tam Yargı Davaları.
Vesayet Hukuku;

1. Vesayet Davaları
2. Kayyım Atanmasına İlişkin Davalar
3. Yasal Danışman Atanmasına İlişkin Davalar
Kişiler Hukuku;

1. Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad ve Soyad Düzeltilmesi Davaları
2. Yaş Düzeltme Davaları
3. Kazaî Rüşt Davaları
4. Nesebin Reddine, Düzeltilmesine İlişkin Babalık Davaları
Kira Hukuku;

1 Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
2 Kira Alacağı Davaları
3 Kira Tespit Davaları
4 Tahliye Davaları


İletişim ve Medya Hukuku, Eğlence ve Sanat, İnternet Hukuku ve Suçları:


Basın yayın organları ve mevzuatı, yayım, telekomünikasyon hukuku, ruhsatlar ve düzenlemeler, uydu hukuku, basın, TV ve diğer iletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki danışmanlık. Müzik ve görsel sanatlar hukuku, yayın, film yapımcılığı ve dağıtımı.
Fikri Mülkiyet Hakları, Markalar, Patentler, Telif Hakları:


Antitrust ve ticaret düzenlemeleri, sahtecilik, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Ticari Düzenlemeleri, Haksız Rekabet, Telif Hakkı, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modeller, Tüketici Hukuku. Rekabet Hukuku ve Uygulamaları, Anti - damping mevzuatı ve davaları.

EtiketlerYorumlar (0)

  • Henüz bu firma için bir yorum yazılmamış.

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Puanınız

Sorularınız mı var?

MİRAN HUKUK BÜROSU firmasına hizmetleri ve diğer tüm konular hakkında soru sorabilirsiniz.

Firmaya Mesaj Gönder